Projects [PhD/DMus]

null Heikkojen pop-signaalien metsästys. Suomalaisten populaarimusiikintekijöiden tulevaisuusajattelu ja ennakointi luovassa työssä

Hiltunen, Riikka
HY

Tutkin väitöskirjatyössäni suomalaisten populaarimusiikin tekijöiden tulevaisuusajattelua ja lyhyen aikavälin ennakointia heidän luovassa työskentelyssään. Kappaleiden julkaisuajankohta voi olla vasta useita vuosia niiden kirjoittamisen jälkeen, joten oletan ennakoinnilla olevan merkittävä rooli kappaleiden tekemisessä.
Tarkastelen musiikintekijöiden tulevaisuusajattelua ja ennakoinnin mahdollisuuksia teoreettisena kysymyksenä ja tekemieni teemahaastattelujen sekä valikoidun media-aineiston pohjalta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti suomalaiset, kansainvälisille pop-hittimarkkinoille tähtäävät musiikintekijät. Teoreettista pohdintaa ohjaavat tulevaisuudentutkimuksen käsitteet trendiheikko signaali ja ennakointi, joiden soveltuvuutta tutkin populaarimusiikin tutkimuksen ja tekemisen kontekstissa. Analysoin lisäksi populaarimusiikin kentällä tapahtuvia menneitä, käynnissä olevia ja mahdollisesti ennakoitavissa olevia muutoksia erilaisten muodin muutosteorioiden valossa.
Tärkeä sivujuonne tutkimuksessani on muutos populaarimusiikin tekijyyskäytännöissä. Menestyskappaleet ovat usein niin sanotun co-write-työskentelyn tulosta, ja myös tekijänoikeuksien jakokäytännöt ovat muuttuneet. Toimialalla puhutaan nykyään toplinereista ja trackereista, joiden roolit eroavat perinteisistä säveltäjän, sanoittajan ja tuottajan rooleista.