Tietoa ohjelmasta

 

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto

Tohtoriohjelma on 8 yliopiston yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Taideyliopiston Historiafoorumi ja Sibelius-Akatemia, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Rahoitettuja tohtorikoulutuspaikkoja ei verkostossa aiemmista verkostomuodoista poiketen enää ole.

Musiikintutkimuksen tohtoriohjelman keskeinen toiminta-ajatus  vuodesta 2016 eteenpäin on musiikin ja sitä ympäröivän kulttuurisen todellisuuden monitieteinen tutkimus. Tällainen tutkimus voi kohdistua musiikilliseen ja musiikkia tekevään tutkimuskohteeseen puhtaan tieteellisestä näkökulmasta tai tapahtua vuorovaikutuksessa taiteellisen toiminnan kanssa.

Ohjattava ja toteutettava tutkimus on teoreettisesti ja metodologisesti kriittistä. Se tuottaa uutta tietoa ja kasvavaa ymmärrystä sekä musiikin prosesseista, rakenteista ja kulttuurisesta välittymisestä että musiikin ja kulttuurin kohtaamispinnassa tapahtuvista kognitiivisista, kehollisista ja oppimiseen liittyvistä ilmiöistä.

Tohtoriohjelma järjestää syksyisin valtakunnallisen syyskoulu-tapahtuman, johon tohtorikoulutettavat voivat keväällä hakea osallistujapaikkaa. Hakuilmoitus julkaistaan verkoston sähköpostilistalla muto(ät)lists.uniarts.fi.

Verkosto kokoaa yhteen koko suomalaisen musiikintutkimuksen sisällöllisen ja institutionaalisen kentän, ja toimii sekä edistämässä tutkimuksen alakohtaista vuorovaikutusta että kansainvälistä tunnettuutta.

Tohtoriohjelman alakohtaiset painopistealueet ovat seuraavat:
● etnomusikologia ja musiikkiantropologia
● musiikin kognitiivinen tutkimus ja musiikkipsykologia
● kulttuurinen musiikintutkimus
● musiikin historia (laaja-alaisesti ymmärrettynä)
● musiikin esittämisen tutkimus
● musiikinteoria
● musiikkikasvatuksen tutkimus
● musiikin mediatutkimus
● musiikkiterapia

Tutkijakoulun johtajana toimii professori Markus Mantere (TaiY). Tohtoriohjelman toimintaa koskeviin käytännön kysymyksiin vastaa ohjelman koordinaattori, Marianne Mieskolainen, marianne.mieskolainen(ät)uniarts.fi.

Johtoryhmä

Verkostoa johtaa partneriedustajien ryhmä ja johtoryhmän puheenjohtajana toimii professori Markus Mantere ohjelmaa koordinoivasta Taideyliopiston Historiafoorumista.

Johtoryhmän muut jäsenet ovat

Johannes Brusila, professori (Åbo Akademi, Musikvetenskap)
Susanna Välimäki, apulaisprofessori (Helsingin yliopisto, Musiikkitiede)
Tarja Rautiainen-Keskustalo, professori (Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
John Richardson, professori (Turun yliopisto, Musiikkitiede)
Annika Tammela, FT yliopistonopettaja, musiikin tutkija (Jyväskylän yliopisto, Musiikkitiede
Pekka Suutari, professori (Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos)
Kristiina Ilmonen, professori (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, kansanmusiikki & MuTri)

Johtoryhmän sihteerinä ja tiedotuksesta huolehtivana tahona toimii Marianne Mieskolainen (marianne.mieskolainen@uniarts.fi).