Matkatuki

Kuva: Matkalippu (Helsingin kaupunginmuseo, 1929)

 

Matkatukea ei 2016 käynnistyneen verkoston resursseista voida toistaiseksi myöntää.

Tohtoriohjelma tukee ohjelman rahoituksella työskentelevien tohtorikoulutettavien kansainvälistymistä matka-avustuksin. Avustusta voi hakea kongressi- ja seminaarimatkoihin ulkomaille 600 euron vuotuiseen ylärajaan saakka.

Myös muulla rahoituksella työskentelevät ohjelman piirissä toimivat opiskelijat (ns. statusopiskelijat) voivat hakea ulkomaanmatkoihinsa avustusta. Matkastipendin saamisen edellytyksinä ovat konferessiin hyväksytty esitelmä sekä se, että konferessimatkan toteutuminen edistää hakijan väitöskirjatyötä ja tutkijanuraa.

Hakemus lähetetään sähköpostilla ohjelman koordinaattorille. Hakemuksen käsittelyaika on 1,5 viikkoa, joka käynnistyy siitä, kun hakija saa koordinaattorilta kuittauksen hakemuksen asianmukaisuudesta ja häiriöttömästä saapumisesta perille.

Rahoitettujen opiskelijoiden osalta määrärahan käyttö on heidän itsensä päätettävissä (ohjaajien tuella) ja kulut 600 € saakka laskutetaan tavanomaisella Sibelius-Akatemian kululaskulla (ladattavissa tohtoriohjelman Moodle-alueelta). Muistathan säilyttää ja skannata kuitit ja liput sekä boarding passit!

Statusopiskelijat tekevät hakemuksen, kun ovat saaneet hyväksynnän esitelmäehdotukselleen. Hakemuksen pituudeksi riittää 1-2 sivua, ja sen tulisi sisältää seuraavat asiat (henkilötietojen lisäksi):

- tiedot konferenssista (tai muusta vastaavasta tilaisuudesta, johon matka tehdään)
- pidettävän esityksen otsikko sekä parin lauseen mittainen yhteenveto sisällöstä, jos se on jo hahmottunut
- kustannusarvio koko matkasta sekä tieto siitä, minkäsuuruista tukea tohtoriohjelmalta haetaan
- tieto siitä, onko matkalle tiedossa jotain muuta rahoitusta (miltä taholta ja ja kuinka paljon)
- pääohjaajalta lyhyt lausunto matkan merkityksestä tutkimustyölle väitöskirjaprosessin tässä vaiheessa.

Hakemus lähetetään sähköpostilla koordinaattorille.

Matkan päätyttyä laskutetaan kustannukset stipendin ylärajaan kululaskulla ja skannatuilla kuiteilla (ilman tositteita SibA ei maksa matkakuluja). Huomaathan liittää kululaskuun myös konferenssiohjelman, josta esitelmöintisi todentuu, sekä säästää ja liittää myös boarding passit – ne ovat tositteina toteutuneista lentomatkoista.