Väitöskirjat

null Pianistin juurtunut soittotapa : näkökulma klaviatuurituntuman kehittämiseen Rahmaninovin Moment musicalissa op. 16 nro 2 es-molli

Kivistö, Tuomas
TaiYo
19 marraskuuta 2022 - 00:00:00

Tuomas Kivistön taiteelliseen tohtorintutkintoon kuuluva tutkielma on luettavissa PDF-muodossa Taideyliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Tajussa: https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7657