Events

null Väitös: Serja Turunen (UEF)

Alkupäivämäärä
12 Aug 2016 - 00:00:00
Alkamiskellonaika
12:00
Koko päivä
No
Loppupäivämäärä
Loppukellonaika
15:00
Kuvaus

Serja Turusen väitöskirja Matkalla musiikkiin: fenomenologinen tutkimus peruskoulun 3.–4.-luokkalaisten taidemusiikin kuuntelukokemuksista koulun musiikkikasvatuskontekstissa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella.

Turunen on lähestynyt väitöstyönsä aihetta opettaja-tutkijana ja hakenut tutkimuksessaan kokemuksellista otetta taidemusiikin kuunteluun peruskoulun alaluokilla. Tutkimuksen empiirisessä toteutuksessa kolmas- ja neljäsluokkalaiset kuuntelivat lukukauden ajan säännöllisesti taidemusiikkia koulun musiikintunneilla. Oppilaille tarjottiin monenlaisia kuuntelutilanteita, näkökulmia ja lähestymistapoja taidemusiikkiin sekä välineitä kuvata kokemuksiaan kielellisin, visuaalisin ja liikunnallisin keinoin.

Sijainti
Sampo-sali, Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampus