Projects [PhD/DMus]

null Ajoneuvojen äänten karakteristisuus

Hyvärinen, Tero
UEF

Ajoneuvojen äänet näyttävät olevan menettämässä tunnistettavia piirteitään ja niiden tilalle on tulossa tasainen kohina ja erilaiset signaait. Väitöskirjani tavoite on kehitellä karakteristisen äänen käsite, koska sellaista ei ole äänimaisematutkimuksessa käytetty ennen, ja testata sitä. Karakteristinen ääni on ääni, joka on luonteenomainen lähteelleen ja kokemusperäisesti tunnistettavista kontekstistaan irroitettuna. Määritelmäni koostuu viidestä näkökulmasta: laadullinen, määrällinen, informatiivinen, suhteellinen kontekstuaalisuus ja arvot.

Työni teoria perustuu akustiseen ekologiaan, ympäristöestetiikkaan ja teknologian ja laadun filosofioihin. Lisäksi olen kiinnostunut tietämään, kuinka käsitteeni käytännössä toimii, työhöni kuuluu testeihin ja haastatteluihin perustuva luku. Testaus perustuu kulttuurintutkimuksen metodeihin.