Events

null MA Outi Valo's first draft day, May 10, 2021

Alkupäivämäärä
10 May 2021 - 00:00:00
Alkamiskellonaika
12:00
Koko päivä
No
Loppupäivämäärä
10 May 2021 - 00:00:00
Loppukellonaika
16:00
Kuvaus

This spring, the Finnish Doctoral Network for Music Research will organise one more “first draft day”, that of MA Outi Valo (Uni. Tampere), and the event will be taking place on Monday, May 10, from 12.15 to 4.15 pm. The title of Valo’s thesis is ”Kansanmusiikin keruu ja kansallinen katse: Erkki Ala-Könnin tallennustyö toisen tasavallan Suomessa vuosina 1941–1974” (please see abstract in Finnish below). Dr. Kati Kallio will be acting as opponent. The first draft day will be arranged in Finnish, and it will follow the customary pattern of Finnish PhD defenses. The audience has an opportunity to ask questions at the end of the discussion.

All interested network members are welcome to follow the event online: kindly note that you should register for it by filling out an online form by May 3, 2021. Once registered, you will receive a confirmation e-mail with a link to our network’s Moodle webpage, which includes all the necessary information on the event (incl. the Zoom link). Valo’s thesis is also available for download on Moodle (in Word and PDF formats) so that attendees can acquaint themselves with it in advance.

Kansanmusiikin keruu ja kansallinen katse: Erkki Ala-Könnin tallennustyö toisen tasavallan Suomessa vuosina 1941–1974

Väitöskirjatutkimus käsittelee suomalaisen kansanmusiikin kerääjän Erkki Ala-Könnin (1911–1996) tallennustyötä kansallisen katseen näkökulmasta käsin. Tutkimus pyrkii erottelemaan arkistokokoelmien osana näkyviä metodologisen nationalismin eli vähemmän ilmeisen nationalismin muotoja, joihin kansallisen katseen käsite viittaa. Tutkimuksen on tarkoitus havainnollistaa sitä, minne tallennustyön kannalta keskeiset painopisteet asettuivat eri vuosikymmenillä ja mistä keruutyön kannalta keskeinen ”kansakunta” oli milloinkin löydettävissä. Keskeisiä ovat kansaan liittyneet määritelmät ja ihanteet sotien jälkeisessä Suomessa. 

Tutkimuksen näkökulma on oppihistoriallinen: tarkastelen kansanmusiikin keruutyötä osana musiikkitieteen ja kansanmusiikin tutkimuksen oppiaineita. Tutkimukseni keskittyy sotien jälkeisen Suomen eli Suomen toisen tasavallan kulttuurisista kausista moraalitalouden ja suunnittelutalouden vaiheisiin, ja fokuksena on 1960-luku, jolloin kansalliset tieteetkin joutuivat ristipaineeseen siitä, mitä käsitykset kansasta ja kansakunnasta pitävät sisällään ja mitä ne sulkevat ulkopuolelleen. Keruutyö huomioi 1960-luvulla työväenluokan historiaa, kaupunkien perinnettä sekä kansanmusiikin sovitus- ja sävellystyötä aiempiin vuosikymmeniin verrattuna paremmin. Tilanne ei kuitenkaan edelleenkään ollut tasa-arvoinen, joka arkistokokoelmissa näkyi erityisesti naisten, alkuperäisväestön ja vähemmistöjen asemaa tarkasteltaessa.

Sijainti