Nimetön Sites - sisältöblokki kuvalla
Untitled Sites - sisältöblokki kuvalla

Finnish Doctoral Network for Music Research

 

The Finnish Doctoral Network for Music Research is comprised of eight universities: Sibelius Academy, the University of Helsinki, the Universities of Eastern Finland, Jyväskylä, Oulu, Tampere and Turku, and Åbo Akademi.

The central operating principle of the network is upholding the preceding Doctoral Programme in Music Research (2012–2015), that is, supporting national multidisciplinary research on music and the surrounding cultural reality.

NOTE: This network does not award doctoral degrees. It exists to further collaboration in doctoral studies and supervision between music research units in Finnish universities. If you are interested in doctoral studies in Finland, kindly contact the professor(s) working in university department(s) that appear most suitable for your topic and approach.Also, there are no funded doctoral student positions available in the network itself: all doctoral students within the network are post-graduate students of the partner universities.

null FM Riikka Hiltusen (HY) väitöstilaisuusFM Riikka Hiltunen väittelee perjantaina 18.6.2021 kello 12.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Foresightfulness in the creation of pop music – Songwriters' insights, attitudes and actions" (Ennakoivuus popmusiikin tekemisessä: Musiikintekijöiden näkemyksiä, asenteita ja toimintaa).

Vastaväittäjänä on professori Heidi Partti Taideyliopistosta, ja kustoksena on apulaisprofessori Susanna Välimäki.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

Väitöstilaisuus järjestetään etänä. Lisätietoja löydät täältä.