« Takaisin

Tuomi, Liisa (HY): Naispoplaulajan konstruoiminen fani- ja mediateksteissä

Tutkin kolmen naispoplaulajan konstruoitumista fani- ja mediateksteissä ja sitä, minkälaisen toimijuuden se mahdollistaa. Tutkimukseni yhdistelee eri tieteenaloja: musiikin sukupuolen tutkimusta, musiikki- ja mediatutkimusta sekä popmusiikintutkimusta, erityisesti fanitutkimusta. Käsitteellinen ja teoreettinen lähestymistapani pohjaa konstruktionismiin, kulttuurintutkimukseen ja feministiseen metodologiaan.

Pääasiallinen materiaalini koostuu media- ja faniteksteistä, jotka on tuotettu lehdistön, radion, television, ja Internetin välityksellä. Nämä ovat esimerkiksi artikkeleita, uutisia, Internetin fanisivustoja, albumiarvosteluja, lehtijuttuja ja lehdistötiedotteita. Olen valinnut tutkimuskohteikseni kolme tämän päivän Suomessa toimivaa naisartistia: Chisun, Anna Abreun ja Jenni Vartiaisen.

Olen kiinnostunut fani- ja mediateksteistä, jotka on tuottanut joku muu kuin artisti itse. Tarkkaa rajaa on kuitenkin vaikea vetää – esimerkiksi Internet-tekstin on voinut tuottaa artistin markkinakoneisto, artisti itse tai faniyhteisö. Analysoin materiaalia ontologista diskurssianalyysia käyttäen. Julkaisen väitöskirjani suomenkielisenä monografiana.