« Takaisin

Järvenpää, Tuomas (UEF): Etnografinen tutkielma reggae-musiikin uskonnollisten diskurssien artikulaatioista Suomessa ja Etelä-Afrikassa

Artikkelikokoelmana toteutettavan englanninkielisen väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ylirajainen Roots reggae -musiikki artikuloituu diskursiivisesti paikallisissa suomalaisissa ja eteläafrikkalaisissa musiikkikulttuureissa, ja millaista sosiaalista ja yhteiskunnallista toimijuutta se synnyttää.

Tutkimuksen lähtöoletuksena on, että Roots reggae -musiikki on synnyttänyt uskonnollisia ja poliittisia identiteettejä, jotka ovat aikaisemmassa tutkimuksessa jääneet pitkälti huomiotta sekä Pohjois-Euroopan että eteläisen Afrikan konteksteissa.

Metodologialtaan tutkimus nojaa kulttuuriantropologian ja kulttuurintutkimuksen tutkimusperinteisiin. Tietoteoreettisesti väitöskirja perustuu poststrukturalistiseen ja diskurssiteoreettiseen ajatteluun.

Sisällöllisesti tutkimus jakaantuu kahteen etnografiseen tapausesimerkkiin, joista kumpikin muodostuu kahdesta artikkelista. Tutkimuksen ensimmäisen osan keskipisteeseen valikoitui helsinkiläinen Intergalaktik Sound -ryhmä. Toteutan tutkimuksen toisen kenttätyön Etelä-Afrikan Kapkaupungissa kolmen kuukauden aikana syksyllä 2013.