« Takaisin

Auvinen, Tuomas (TY): Tuottajan vaikutus musiikkiin äänitteen tuotantoprosessin aikana

Aiempi tutkimus osoittaa, miten studioteknologian kehitys on nostanut äänitteen tuottajan levy-yhtiön virkamiehestä taiteilijaksi. On kuitenkin äärimmäisen haastavaa määritellä tuottajan rooli selkeästi ja yksiselitteisesti, sillä tuottajan tehtävien ja velvollisuuksien tarkka kuvaus ja yksilöinti on hyvin vaikeaa. Silti äänitteen kaupallisen ja esteettisen menestyksen salaisuus piilee usein tuottajan ammattitaidossa ja asiantuntemuksessa.

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten tuottaja vaikuttaa musiikkikappaleeseen sen matkalla esituotannosta valmiille albumille. Tahdon myös selvittää syitä niille musiikillisille ratkaisuille, joita tuottaja tekee äänitteen tuotantoprosessin aikana. Lähestyn tutkimuskysymyksiäni yhdistelemällä musiikkianalyysia ja etnografista haastattelututkimusta tapaustutkimuksissa. Tapaukset ovat eri musiikkigenrejä edustavia äänitteiden tuotantoprosesseja. Musiikkianalyysin avulla saan selville, miten albumille tallennettava musiikki muuttuu äänitteen tuotantoprosessin aikana. Haastattelemalla äänitteen tuotantoprosessiin osallistuneita henkilöitä saan selville, millainen on tuottajan rooli, miten juuri hän on vaikuttanut musiikkiin ja miksi hän tekee tiettyjä musiikillisia ratkaisuja. Tutkimukseni päämääränä on tuottaa päivitettyä tietoa ja luoda nykyaikaista käsitystä ääniteiden taiteellisista tuottajista nykypäivän hajautuneessa ja uusmedioiden kyllästämässä populaarimusiikin tuotantokulttuurissa.