« Takaisin

Rantakallio, Inka (TY): Discourses of Authenticity: A Case Study of Worldviews in Finnish Rap Music

Musiikkitieteen alan väitöskirjatyöni käsittelee tapaustutkimuksen kautta suomalaisessa rap-musiikissa ilmenevää autenttisuuden diskurssia sekä maailmankatsomuksellisuutta. Tapaustutkimuksen keskiössä on kaksi suomalaista underground-rap-artistia. Heidän musiikkinsa on paitsi sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kantaaottavaa, myös laajemmassa merkityksessä ns. tiedostavaa hiphoppia (englanninkielisessä tutkimuksessa käytetään laajalti termiä "conscious") johon kuuluu hengellinen ulottuvuus; kyseisten artistien tapauksessa mm. sanoitukset sisältävät runsaasti viittauksia hindulais-buddhalaiseen filosofiseen perinteeseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan artistien maailmankatsomusten vuorovaikutussuhdetta heidän musiikilliseen tuotantoonsa. Lisäksi tutkin, minkälainen on autenttisuuden diskurssi Suomen kontekstissa ja millä tavoin ja mistä syistä valitut artistit pyrkivät tuomaan esille "autenttisuutta" musiikissaan, esimerkiksi millaisia käsityksiä autenttisuudesta he rakentavat mm. vaatetuksella, esiintymisissä, sanoituksissa ja haastatteluissa. Tapaustutkimuksen avulla käsittelen myös laajemmin suomalaisessa hiphopissa ja artistihaastatteluissa rakentuvaa käsitystä "autenttisesta" hiphopista ja sen suhteesta hiphop- ja yhteiskuntahistoriaan ja suomalaiseen (hiphop-)identiteettiin, sekä artistin musiikinteon suhdetta yleisöön ja musiikkiteollisuuteen. 

Aihetta lähestytään diskurssianalyysin avulla; miten esimerkiksi haastatteluissa ja sanoituksissa sekä konserteissa rakennetaan "tarinoita", maailmankatsomuksia ja identiteettejä suomalaiselle hiphopille ja erityisesti millaisin diskursiivisin keinoin perustellaan näkemyksiä "autenttisesta" musiikista. Tulen hyödyntämään pääasiassa etnografista haastatteluaineistoa, jota tuen mm. lyriikoiden, musiikkivideoiden ja sosiaalisen median analyysillä