« Takaisin

Äijälä, Birgitta (JY): Miksi laulat lintuseni? Aikuisen yksinlaulun harrastajan kokemukset laulamisestaan

Tutkimuksessa pääaineistona toimivat 12 casen puolistrukturoidut teemahaastattelut.  Haastateltavat ovat 47–64 -vuotiaita naisia ja miehiä, jotka käyvät yksinlaulutunneilla. Tutkimus on laadullinen, aineistopohjainen, kuvaileva ja tulkitseva. Tarkoituksena on antaa ääni ikääntyville laulunharrastajille ja lisätä yleistä ymmärrystä laulamisen merkityksestä aikuisena. Sivutuotteena selviää, mitä laulaminen antaa ja vaatii. Parhaimmassa tapauksessa ymmärrys auttaa myös opettajia ja ohjaajia muokkaamaan opetustapoja aikuisen tarpeita huomioonottavaksi ja motivoivaksi, sekä nostaa esiin mielekkään ikääntymisvaiheen tärkeyden.

Tutkijan kiinnostuksen kohteet: Laulupedagogiikka, aikuisten musiikkikasvatus, elämänlaajuinen oppiminen, motivaatio, kokemuksellisuus, kerronnallisuus, elämänkaaripsykologia