« Takaisin

Tähti, Taru (SibA): Musiikkimoottorit ja Kulttuurikuntouttajat – Toimintatutkimus asukaslähtöisestä kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisestä

Opiskelen Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa kehittäjäkoulutuksessa. Tohtoriprojektissani keskityn kahden Sastamalassa toteutettavan esimerkkihankkeen kautta siihen, kuinka taide ja kulttuuri voivat olla mukana löytämässä ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisiin haasteisiin.

Ikääntyneiden palvelukeskuksessa kaivattiin lisää säännöllistä harrastustoimintaa, ja omasta näkökulmastani juuri musiikkitoimintaa, joka syntyisi asukkaiden omien toiveiden pohjalta. Musiikkimoottorit-kokeilussa 2012–13 pyrin resurssilähtöisesti ohjaamaan, osallistamaan ja verkostoimaan palvelukeskuksen asukkaita ja henkilökuntaa, jotta he innostuisivat yhteistyössä ohjaamaan musiikkituokioita säännöllisesti.

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluissa SOTEsi:ssa puolestaan kaivattiin hoitotyöhön kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa ja pyydettiin paikalliset kulttuuritoimijat mukaan ideoimaan. Tuloksena syntynyt Kulttuurikuntouttajat on Sastamalan kaupungin asukkaiden ja organisaatioiden yhdessä järjestämä täydennyskoulutushanke taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksista hoitotyössä. Pirkanmaan taidetoimikunnan tuella 2012–13 toteutettavan Kulttuurikuntouttajat-hankkeen tavoitteena on taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen ja hyödyntämisen lisääminen laitos- ja kotihoidossa, sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä käytössä olevan kuntouttavan työotteen kehittäminen taiteen ja kulttuurin keinoin sekä uudenlaisen paikalliseen yhteistyöhön pohjautuvan sote- ja kulttuurialaa yhdistävän toimintamallin luominen.

Toimintatutkimuksen tekijänä olen työskennellyt / työskentelen projekteissa ohjaajan, koulutussuunnittelijan ja koordinaattorin tehtävissä. Tutkimustyössäni katson projekteja hyvinvointi-, prosessi- ja tuote-näkökulmista: Millaisia vaikutuksia hankkeilla oli toimintaan osallistuneiden hyvinvointiin? Kuinka asukaslähtöisiä kulttuuri- ja hyvinvointipalveluja näissä kahdessa tapauksessa kehitettiin? Mikä ja millainen oli se palvelu, joka hankkeiden kautta kehittyi?

Toimintatutkimuksen kautta työssäni kulkee mukana myös henkilökohtainen näkökulma ja pohdiskelu siitä, mitä annettavaa soveltavalla etnomusikologilla voi olla juuri tälle ajalle ja yhteiskunnalle.