Tohtorikoulutus

Valtakunnallisena yhteistyöverkostona MuToVe toteuttaa korkeimman asteen yliopistotutkintoihin johtavaa koulutusta partneriyliopistojen yhteisesti sopimilla tavoilla.

Verkosto järjestää musiikintutkimuksen syyskoulua ja resurssien mukaan myös muita tutkimuksellisia seminaareja. Se toimii tieteellisenä yhteistyöväylänä ja kumppanina myös musiikintutkimuksen alueella toimiville tieteellisille seuroille (Suomen musiikkitieteellinen seura ja Suomen etnomusikologinen seura).