Tohtorikoulutus

Valtakunnallisena yhteistyöverkostona MuToVe toteuttaa korkeimman asteen yliopistotutkintoihin johtavaa koulutusta partneriyliopistojen yhteisesti sopimilla tavoilla.

Verkosto järjestää musiikintutkimuksen seminaareja ja kongresseja. Se toimii tieteellisenä yhteistyöväylänä ja kumppanina myös musiikintutkimuksen alueella toimiville tieteellisille seuroille (Suomen musiikkitieteellinen seura ja Suomen etnomusikologinen seura).