« Takaisin

Svetlana Toivakka väittelee 28.3.2015

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella esitetään tarkastettavaksi lauantaina 28.3.2015 klo 12 yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa FM Svetlana Toivakan väitöskirja Alma Fohström: kansainvälinen primadonna.

Vastaväittäjänä on professori Matti Huttunen Sibelius-Akatemiasta ja kustoksena professori Eero Tarasti. Tiedekunnan edustajana on professori Laura Kolbe.

Väitöskirja ilmestyy Suomen musiikkitieteellisen seuran sarjassa Acta Musicologica Fennica 31.
Se on myynnissä ennen väitöstilaisuuden alkua juhlasalin ulkopuolella hintaan 25 euroa. Väitöskirja ja sen tiivistelmä
ovat luettavissa E-thesis-tietokannassa kymmenen vuorokautta ennen väitöstä.

Tiivistelmä:
Suomalainen koloratuurisopraano Alma Fohström (1856–1936) oli yksi 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tunnetuimpia oopperalaulajattaria, varsinainen primadonna. Primadonnalla tarkoitetaan Alma Fohströmin kohdalla hänen toimintaansa solistina oopperaseurueissa – sekä juhlitun laulajattaren erikoisasemaa omana aikanaan. Työ keskittyy erityisesti Alma Fohströmin ammatilliseen profiiliin; se jäsentyy kolmeen osa-alueeseen: laulajattaren varsinaisiin taitoihin, tukiverkostoon sekä yhteiskunnalliseen statukseen. Analyysiluvuissa häntä verrataan muihin hänen aikakautensa kuuluisiin kansainvälisiin primadonniin, kuten Adelina Pattiin, Marchella Sembrichiin ja Félia Litvinneen sekä kotimaassa Emmy Achtéhen. Tämä työ pyrkii olemaan kontribuutio esittävän säveltaiteen historian tutkimukseen ja erityisesti primadonna-traditioon. Väitöskirjassa rekonstruoidaan Alma Fohströmin elämäntyötä tarkastelemalla sen mikro- ja makrotasojen vuorovaikutussuhteita erilaisista perspektiiveistä. Näitä perspektiivejä kutsutaan mikrohistorialliseksi katseeksi, joka kohdistuu Helsingin yliopiston juhlasaliin, oopperatalojen katsomoihin ja kulissien taa.