Tietoa ohjelmasta

Tohtoriohjelma on 7 yliopiston yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Sibelius-Akatemia, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Ohjelmassa työskentelee 8 ohjelman kautta nelivuotiskaudeksi rahoitettua sekä nelisenkymmentä muulla tavalla rahoitettua tohtorikoulutettavaa.

Musiikintutkimuksen tohtoriohjelman keskeinen toiminta-ajatus toimintakaudella 2012–2015 on musiikin ja sitä ympäröivän kulttuurisen todellisuuden monitieteinen tutkimus. Tällainen tutkimus voi kohdistua musiikilliseen ja musiikkia tekevään tutkimuskohteeseen puhtaan tieteellisestä näkökulmasta tai tapahtua vuorovaikutuksessa taiteellisen toiminnan kanssa.

Tohtoriohjelmassa ohjattava ja toteutettava tutkimus on teoreettisesti ja metodologisesti kriittistä. Se tuottaa uutta tietoa ja kasvavaa ymmärrystä sekä musiikin prosesseista, rakenteista ja kulttuurisesta
välittymisestä että musiikin ja kulttuurin kohtaamispinnassa tapahtuvista kognitiivisista, kehollisista ja oppimiseen liittyvistä ilmiöistä.

Tohtoriohjelma järjestää musiikintutkimuksen seminaareja ja kongresseja, toimii tieteellisenä yhteistyöväylänä sekä julkaisee tutkimuksen tuloksia painettuina ja web-julkaisuina.

Tohtoriohjelma kokoaa yhteen koko suomalaisen musiikintutkimuksen sisällöllisen ja institutionaalisen kentän ja toimii sekä edistämässä tutkimuksen alakohtaista vuorovaikutusta että kansainvälistä tunnettuutta.

Tohtoriohjelman alakohtaiset painopistealueet ovat seuraavat:
● etnomusikologia ja musiikkiantropologia
● musiikin kognitiivinen tutkimus ja musiikkipsykologia
● kulttuurinen musiikintutkimus
● musiikin historia (laaja-alaisesti ymmärrettynä)
● musiikin esittämisen tutkimus
● musiikinteoria
● musiikkikasvatuksen tutkimus
● musiikin mediatutkimus
● musiikkiterapia

Tutkijakoulun johtajana toimii professori Anne Sivuoja-Kauppala (SibA). Tohtoriohjelman toimintaa koskeviin käytännön kysymyksiin vastaa ohjelman koordinaattori VTT Kaarina Kilpiö (SibA), puh. 040-7731736 / kaarina.kilpio(ät)uniarts.fi.