« Takaisin

Väitös: Serja Turunen (UEF)

Alkupäivämäärä:
12.8.2016
Loppupäivämäärä:
Ei yhtään
Kesto:
12:00 – 15:00
Tyyppi:
Valmistujaiset
Sijainti:
Sampo-sali, Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampus

Serja Turusen väitöskirja Matkalla musiikkiin: fenomenologinen tutkimus peruskoulun 3.–4.-luokkalaisten taidemusiikin kuuntelukokemuksista koulun musiikkikasvatuskontekstissa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella.

Turunen on lähestynyt väitöstyönsä aihetta opettaja-tutkijana ja hakenut tutkimuksessaan kokemuksellista otetta taidemusiikin kuunteluun peruskoulun alaluokilla. Tutkimuksen empiirisessä toteutuksessa kolmas- ja neljäsluokkalaiset kuuntelivat lukukauden ajan säännöllisesti taidemusiikkia koulun musiikintunneilla. Oppilaille tarjottiin monenlaisia kuuntelutilanteita, näkökulmia ja lähestymistapoja taidemusiikkiin sekä välineitä kuvata kokemuksiaan kielellisin, visuaalisin ja liikunnallisin keinoin.

MuTo-tyyppi: Väitöstilaisuus

Väitös: Serja Turunen (UEF)