Organisaatio

Verkostoa edeltäneen tohtoriohjelman toimintakauden 2012–2015 johtoryhmä jatkaa myös 2016 aloittaneen verkoston vetämistä. Uutena ryhmä on saanut vahvistuksekseen Oulun yliopiston edustajan. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii professori Anne Kauppala (DocMus-tohtorikoulu, Esittävän säveltaiteen tutkimus) ohjelmaa koordinoivasta Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta.

Johtoryhmän muut jäsenet ovat

Johannes Brusila, professori (Åbo Akademi, Musikvetenskap)
Pirkko Moisala, professori (Helsingin yliopisto, Musiikkitiede)
Juha Ojala, professori (Oulun yliopisto, Musiikkikasvatus)
Tarja Rautiainen-Keskustalo, professori (Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
Pekka Suutari, professori (Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos)
John Richardson, professori (Turun yliopisto, Musiikkitiede)
Kai Tuuri, yliopistotutkija (Jyväskylän yliopisto, Musiikkitiede)

Johtoryhmän sihteerinä ja tiedotuksesta huolehtivana tahona toimii yliopistonlehtori, VTT Kaarina Kilpiö (MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia).