« Back

Teknofraktio

Start Date:
12/2/13
End Date:
None
Duration:
10:15 AM – 2:00 PM
Type:
Class
Location:
Turun yliopisto, musiikkitiede.

Fraktion syksyn toinen kokoontuminen, jossa käydään läpi osallistujien väitöshankkeisiin liittyviä (musiikki)teknologia-käsityksiä ja keskustellaan erilaisista tavoista jäsentää ja käsitteellistää teknologian käsitettä sekä sen teoreettisista ja metodisista käyttötavoista tutkimuksessa.

Lisätietoa fraktion jäsenille tunnuksilla avautuvalta Moodle-alueelta.

Vastuuhenkilöinä dosentti Susanna Välimäki ja professori John Richardson.

MuTo-tyyppi: Fraktio-tapaaminen

Teknofraktio