« Back

Metodologia-fraktio

Start Date:
9/26/13
End Date:
None
Duration:
12:00 PM – 3:00 PM
Type:
Class
Location:
Tampereen yliopisto

Fraktio järjestäytyy ja suunnittelee toimintansa ensimmäisessä kokoontumisessaan.

Vastuuhenkilö professori Tarja Rautiainen-Keskustalo.

MuTo-tyyppi: Fraktio-tapaaminen

Metodologia-fraktio